ساک دستی گلاسه

ساک دستی گلاسه یکی از بهترین های تبلیغات محیطی می باشد که چنانچه با دقت و زیبایی طراحی و چاپ گردد مخاطب بیشتری را مجذوب و در ذهن و خاطر افراد بیشتری  می ماند همچنین چنانچه از استحکام کافی  برخوردار باشد ماندگاری بیشتری خواهد داشت و مدت زمان بیشتری از آن استفاده خواهد شد.ساک گلاسه کاغذی بطور متداول بر  روی کاغذ گلاسه چاپ می گردد که از نظر کیفیت چاپ پذیری بهتری نسبت به نوع کاغذ تحریر یا مقوای پشت توسی دارد اما می شود روی هر نوع متریال کاغذ یا مقوا آنرا چاپ  نمود.