لمینت براق

کارت ویزیت های براق جلای بیشتری دارند و برای کارت هایی با رنگ های تند مثل زرد قرمز بنفش و… مناسب تر هستند .در رنگ هایی مثل مشکی یا سورمه ای تیره رنگ را پررنگ تر نشان می دهند و اثر انگشت به طور کامل در آنها دیده می شود.